Náhradní díly a příslušenství pro mobilní telefony v nejvyšší kvalitě

Podmínky ochrany osobních údajů    

 1. Základní ustanovení       
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
   v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „   GDPR    ”) je   firma Pavel Zezula Internet-Shops.cz IČO: 67066968   
   se sídlem   Benešova 510 / 16 67401 Třebíč   (dále jen: „   správce“    ).      
  2. Další kontaktní údaje správce jsou
   email: obchod@internet-shops.cz
   telefon: +420 732 122 225       
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované, nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba,
   kterou lze přímo, či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor,
   nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.       
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.       
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů       
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.       
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy ( zpracování a vyřízení objednávky ).       
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů       
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého
   marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
   (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
   společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží, nebo služby.       
  2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce
   jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření
   a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.       
  3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.       
 4. Doba uchovávání údajů       
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
   smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let,
   jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.       
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.       
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)       
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby účetnictví zajišťující marketingové služby.       
  2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
   Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.       
 6. Vaše práva       
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   -právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   -právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   -právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   -právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   -právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   -právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.       
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.       
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů       
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.       
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování uložených dat na serveru a firewall.       
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.       
 8. Závěrečná ustanovení       
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.       
  2. S těmito podmínkami souhlasíte potvrzením ( odkliknutím )  souhlasu " Potvrzením objednávky zároveň souhlasíte s obchodními a platebními podmínkami"        
   prostřednictvím internetového formuláře.
   Tímto udělením souhlasu zároveň potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.       
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi
   těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.  
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Přijímáme tyto platby

GoPay

Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© NaMobil.cz